Hygiene station compact Type. MOK+500+MR+SDR+K

web 26 chemaxpol stacja higieny kompaktowa mok 500 mr sdr k 4

Hygiene station Typ. MOK+500+MR+SDR+K is a versatile device. It is intended for washing and disinfecting hands, as well as washing and disinfecting the soles of work shoes. The hygiene station is used in food industry plants with low throughput. It is perfect for warehouses as well as companies specializing in food processing and production.

Inne urządzenia

Serwis urządzeń

Czas reakcji serwisu 24-48h.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Usunięcie usterki nawet w ciągu 24h

Myjki przemysłowe