Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Firma Chemaxpol Sp. z o.o. Sp.k. zrealizowała projekt grantowy nr 2/FWI-C19/2020/69, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczanie skutków COVID – 19 poprzez uruchomienie produkcji kabin dezynfekcyjnych.

Wartość projektu: 44 277,00 PLN – Dofinansowanie projektu z UE: 29 997,20 PLN

Firma Chemaxpol Sp. z o.o. Sp.k. zrealizowała projekt pn. Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w firmie CHEMAXPOL poprzez inwestycje w środki trwałe ,współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcji urządzeń myjących skutkującej wprowadzeniem do oferty firmy znacznie udoskonalonych produktów w postaci urządzeń myjących przeznaczonych dla branży mięsnej i spożywczej.

Wartość projektu: 738 000,00 PLN – Dofinansowanie projektu z UE: 500 000,00 PLN