9621 chemaxpol 0 system kontroli wizyjnej 2

SYSTEM KONTROLI WIZYJNEJ CZYSTOŚCI POJEMNIKÓW

Korzyści  zastosowania systemu kontroli wizyjnej pojemników w urządzeniach Chemaxpol:

  • Szybkie wykrywanie wad: pęknięcia, ciała obce, zanieczyszczenia,
  • Całkowite wyeliminowanie błędów ludzkich celem podniesienia jakości produkcji,
  • Sterowanie i zarzadzanie za pomocą panelu operacyjnego,
  • Oszczędność zasobów ludzkich  co pozwala obniżyć koszty,
  • Gwarantuje szybką analizę produktów by zapewnić przewidywalność produkcji

  • Tagi: