Tunnel washer for transporting live poultry (hen) – MPDK-900S,MW,IIFO,DN

web chemaxpol 22 mpdk 600siifomw

Feed-through device type. MPDK-900S,MW,IIFO,DN is used for washing containers for transporting live poultry made of plastic used in the poultry industry. The device has two container washing zones and a spray disinfection zone, which additionally increases the microbiological quality of the container. Capacity up to 900 pcs/h

Inne urządzenia

Serwis urządzeń

Czas reakcji serwisu 24-48h.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Usunięcie usterki nawet w ciągu 24h

Myjki przemysłowe