Pass-through washer for stuffing trolleys – MWF-120S,FO,MW+12MO

web 69 chemaxpol myjki wozkow farszowych 120 2

The pass-through washer for stuffing trolleys is made of acid-resistant stainless steel and partly of plastic. It is intended for use in industrial plants in the food industry, where stuffing trolleys with a capacity of 200 l and 300 l are used. In addition, the device has an efficient blower module. It works in a pass-through system with a capacity of up to 120 pcs/h.

Inne urządzenia

Serwis urządzeń

Czas reakcji serwisu 24-48h.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Usunięcie usterki nawet w ciągu 24h

Myjki przemysłowe