9697 web 1 chemaxpol usuwanie oslonki syntetycznej batonow miesnych 3

USUWANIE OSŁONKI SYNTETYCZNEJ Z BATONÓW MIĘSNYCH

Korzyści z zastosowania urządzenia  do usuwania syntetycznej osłonki z batonów mięsnych:

    • Dwuosobowa obsługa
    • Wysoka wydajność do 150 szt./h
    • Przystosowana do batonów o różnorodnej średnicy oraz kształcie
    • Proces usuwania osłonek zarządzany bezpośrednio z panelu operacyjnego
  • Tagi: