9202 web chemaxpol 1 komora barwienia wedlin mbw 120s 3

KOMORA BARWIENIA WĘDLIN

Korzyści z zastosowania komory do barwienia wędlin  przed procesem wędzenia:

  • Dwuosobowa obsługa,
  • Wysoka wydajność od 60-120 szt./h kijów z zawieszonym produktem,
  • Sterowanie i zarządzanie procesami za pośrednictwem panelu operacyjnego,
  • Automatyczny proces nakładania roztworu na produkt w obiegu zamkniętym

web chemaxpol 1 komora barwienia wedlin mbw 120s 3
  • Tagi: