Washer for metal glove aprons and knife carriers – MFR.10A+K

chemaxpol 36 myjka fartuchow rekawic metalowych oraz nosnikow nozy

Chamber washer Type: MFR.10A+K is a device designed for washing protective metal aprons and gloves, as well as knife carriers. It has found its application in all cutting departments of the meat industry. In addition to washing, the sterilization process can be carried out in it. The washer for aprons, metal gloves and knife carriers has a mobile loading and unloading system that facilitates the operation of the device. The capacity of the device is: metal gloves up to 360 pcs/h, metal aprons up to 60 pcs/h and cutting knives up to 240 pcs/h.

Inne urządzenia

Serwis urządzeń

Czas reakcji serwisu 24-48h.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Usunięcie usterki nawet w ciągu 24h

Myjki przemysłowe