Tunnel washer for transporting live poultry (hen) – MPDK-600S,IIFO,MW

web chemaxpol 22 mpdk 600siifomw

The through-flow washer is a specialized device intended for washing containers for transporting live poultry made of plastic used in the poultry industry. It is characterized by high washing efficiency and low costs of water and chemical consumption. Capacity up to 600 pcs/h.

Inne urządzenia

Serwis urządzeń

Czas reakcji serwisu 24-48h.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Usunięcie usterki nawet w ciągu 24h

Myjki przemysłowe