chemaxpol-logo
chemaxpol-logo

Posypywarka Salami Typ. UPS-400S

Korzyści z  zastosowania urządzenia do nanoszenia różnego rodzaju warstw posypek na baton salami: Dwuosobowa obsługa urządzenia, Pełna regulacja i kontrola czasu trwania procesu nakładania roztworów oraz posypek, Równomierna powierzchnia o wysoka jakość nałożonych posypek, Automatyczny proces zapewnia niskie koszty eksploatacyjne,...

SYSTEM KONTROLI WIZYJNEJ CZYSTOŚCI POJEMNIKÓW

Korzyści  zastosowania systemu kontroli wizyjnej pojemników w urządzeniach Chemaxpol: Szybkie wykrywanie wad: pęknięcia, ciała obce, zanieczyszczenia, Całkowite wyeliminowanie błędów ludzkich celem podniesienia jakości produkcji, Sterowanie i zarzadzanie za pomocą panelu operacyjnego, Oszczędność zasobów ludzkich  co pozwala obniżyć koszty, Gwarantuje szybką...

USUWANIE OSŁONKI SYNTETYCZNEJ Z BATONÓW MIĘSNYCH

Korzyści z zastosowania urządzenia  do usuwania syntetycznej osłonki z batonów mięsnych: Dwuosobowa obsługa Wysoka wydajność do 150 szt./h Przystosowana do batonów o różnorodnej średnicy oraz kształcie Proces usuwania osłonek zarządzany bezpośrednio z panelu operacyjnego  

KOMORA BARWIENIA WĘDLIN

Korzyści z zastosowania komory do barwienia wędlin  przed procesem wędzenia: Dwuosobowa obsługa, Wysoka wydajność od 60-120 szt./h kijów z zawieszonym produktem, Sterowanie i zarzadzanie procesami za pośrednictwem panelu operacyjnego, Automatyczny proces nakładania roztworu na produkt w obiegu zamkniętym,  Chemaxpol -...

LINIA DO FORMAWANIA MIĘSA W POJEMNIKACH

Korzyści z zastosowania linii do formowania bloku mięsnego w pojemniku przed procesem mrożenia: Obsługa 2 osobowa lub praca bezpośrednia na  linii rozbioru, Zwiększenie masy produktu w pojemniku do 35%, Symetryczny kształt bloku, Optymalizacja powierzchni w mroźni, Wydajność do 250 szt./h,...

LINIA ODDZIELAJĄCA BLOK MIĘSNY OD POJEMNIKA

Korzyści z zastosowania linii oddzielającej blok mięsny od pojemnika po procesie mrożenia: Obsługa przez 2 osoby Konstrukcja ze stali kwasoodpornej – nierdzewnej Pełna regulacja czasu trwania procesu Panel operacyjny Delta Wydajność do 250 szt./h Możliwość automatyzacji poprzez liniowanie odbioru pojemnika...

BackButton