8865 web 0140 chemaxpol myjka pojemnikow 3000

Myjki pojemników Euro 2

Myjki pojemników EURO 2 cechują się tunelową konstrukcją. Wyróżniają się wydajnością na poziomie od 200 do 4000 szt./h. Są to urządzenia zapewniające wysoki poziom jakości procesu mycia pojemników typu EURO 2 stosowanych w przemyśle spożywczym. Wyposażone są dodatkowo w układ filtracyjny gwarantujący doskonałą czystość mikrobiologiczną mytych pojemników oraz niskie koszty mycia w przeliczeniu na pojemnik. Nasze myjki pojemników EURO 2 można z łatwością dostosować do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki zakładu. Przystosowane są do rozbudowy o dodatkowe moduły usprawniające parametry mycia.