Myjki pojemników

Informacje

Myjki tunelowe są urządzeniami zapewniającymi wysoki poziom jakości procesu mycia różnego rodzaju pojemników stosowanych w przemyśle mleczarskim. Wyposażone zostały dodatkowo w układ filtracyjny gwarantujący doskonałą czystość mikrobiologiczną mytych pojemników oraz niskie koszty mycia w przeliczeniu na pojemnik. Mają możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły usprawniające parametry mycia, dzięki czemu można je dostosować do indywidualnych potrzeb i specyfiki pracy zakładu.

Nasze urządzenia

Myjka pojemników MP-400S,FO

Tunelowa myjka pojemników Typ. MP-400S,FO wykonana jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia utrzymanie wysokich warunków higienicznych. Konstrukcja tunelowa umożliwia usytuowanie urządzenia w strefie brudnej, a umyte pojemniki trafiają bezpośrednio do strefy czystej. System mycia kontrolowany jest z poziomu panelu sterującego. Myjka pojemników pozwala na maksymalne ograniczenie wydatków związanych z energią, wodą, środkami myjącymi i zrzutem ścieku do kanalizacji. Urządzenie przeznaczone do mycia wszelkiego rodzaju pojemników z tworzywa sztucznego o gabarytach 600x400x200. Jej wydajność jest na poziomie do 400szt/h.

Długość 4000 mm

Szerokość 1600 mm

Wysokość 1700 mm

Wydajność do 400 szt./h

BackButton