chemaxpol-logo
chemaxpol-logo

LINIA ODDZIELAJĄCA BLOK MIĘSNY OD POJEMNIKA

Korzyści z zastosowania linii oddzielającej blok mięsny od pojemnika po procesie mrożenia:

Chemaxpol-  Linia do wybijania zmrożonych bloków mięsnych z pojemnika E2 – YouTube

BackButton