Korzyści z zastosowania linii oddzielającej blok mięsny od pojemnika po procesie mrożenia:

BackButton