Korzyści z zastosowania linii oddzielającej blok mięsny od pojemnika po procesie mrożenia:

Chemaxpol-  Linia do wybijania zmrożonych bloków mięsnych z pojemnika E2 – YouTube

BackButton